Stypendium doktoranckie w projekcie

Back to News

Konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki

WHist-K-2023-16-stypendysta-NCN

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”
Nazwa stanowiska: doktorant/-tka stypendysta/-tka w projekcie badawczym.
Okres otrzymywania stypendium: do 24 miesięcy.
Planowane wysokość stypendium: 3750 zł / miesiąc.
Planowane rozpoczęcie wypłacania stypendium: 1 stycznia 2024